התקנת תעלות רשת במוסד לביטוח לאומי, משרד ראשי

שמרד אלקטרוניקה בע"מ
מספר מכרז: ת(11) 2006
תאריך פרסום : 03/08/2006
תאריך הגשה : 17/08/2006
סכום לתשלום: מציע שרכש את מסמכי המכרז הקודם יוכל לקבלם ללא תשלום עם הצגת קבלות על תשלום . עלות המכרז 500  ש"ח