יועצים בסניפים לניהול וריכוז מבחני הערכות תלות לאנשים עם מוגבלות

מספר מכרז: מ(2050)2006
תאריך פרסום : 13/09/2006
תאריך הגשה : 30/11/2006
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 המוסד לביטוח לאומי


מכרז מס' מ (2050) 2006

יועצים בסניפים  לניהול וריכוז מבחני הערכות תלות לאנשים עם מוגבלות

 המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מאחים/אחיות לריכוז, ייעוץ ופיקוח בסניפים על ביצוע מבחני הערכות תלות בפעולות היום-יום לאנשים מוגבלים בתפקודם.

הערכות לקביעת מידת התלות בעזרת הזולת מבוצעות על ידי מעריכים מקצועיים, ומשמשות את המוסד לביטוח לאומי בקביעת הזכאות לקצבאות סיעוד ונכות.

 

תיאור התפקיד:

·           אחריות על הפעלת מעריכים  הכוללת חלוקת הדרישות לביצוע הערכות בין המעריכים שנבחרו, בהתאם למומחיות הנדרשת לביצוע ההערכה ולפרישה גיאוגרפית.

·           ניהול מעקב ובקרה אחרי ביצוע ההערכות.

·           הדרכה ופיקוח על עבודת המעריכים, לרבות בדיקה מדגמית של ההערכות.

·           ייעוץ לפקידי תביעות.

·           בירור ומתן הבהרות לרופאי המוסד ולפקידי התביעות.

 

הסניפים בהם דרושים יועצים, ומספר היועצים הדרוש בכל אחד מהם:

חדרה – 1      טבריה  – 2       כפר-סבא – 2      נצרת  - 1          פתח-תקווה – 3   רמת-גן - 1

חולון  - 1      יפו- 1      כרמיאל - 1      נתניה – 1           קריות - 1         תל-אביב -2

חיפה - 2      ירושלים- 2       נהריה - 1      עפולה - 1     רמלה  - 2        

 

יוכלו להגיש הצעות מי שעונים על כל התנאים האלה:

1.          אח/ות מוסמך/ת בעל/ת תעודת רישום במשרד הבריאות.

2.          בעל/ת תואר אקדמי מוכר או בעל/ת הכשרה מיוחדת (קורס על בסיסי של משרד  הבריאות) בתחום:  הגריאטריה או הפסיכיאטריה או בריאות הציבור או שיקום כוללני.

3.          בעל/ת ותק מקצועי של עשר שנים לפחות בעבודה עם אנשים מוגבלים וזקנים,
 באחד (או יותר) מהתחומים הבאים:
    - עבודה בבית חולים גריאטרי או בבית חולים כללי במחלקות או מכונים המטפלים בזקנים.
    - עבודה בקהילה בטיפול בזקנים והערכת מצבים.
    - הערכת זקנים לזכאות לגמלת סיעוד.

4.          ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה, יכולת ביטוי  בעל פה ובכתב.

 5.          מי שהוא ו/או בן משפחתו אינו בעל עניין או בעל תפקיד, בשכר או שלא בשכר, בחברות  ובעמותות הנותנות שירותי סיעוד במסגרת בחוק הביטוח הלאומי – ביטוח סיעוד.

בן משפחה לעניין זה הוא הורה, בן זוג, אח, אחות, בן, בת, גיס, גיסה, הוריהם, ילדיהם  ובני זוגם  של כל אחד מאלה.

6.          אי - רישום פלילי (ייבדק על ידי המוסד), כתנאי לחתימה על ההסכם.

 

 הערות:

·          העבודה מתבצעת בסניפי המוסד וכרוכה בנסיעות.

·           עמידה במבחני מיון - המועמדים יידרשו לעמוד במבחני מיון שייקבע המוסד לביטוח לאומי,  לרבות ועדת קבלה.

·           אמות מידה לבחירת יועץ/ת - ציון כללי במבחן המיון, ניסיון, המלצות והתרשמות חברי הוועדה.

·           יועץ שייבחר יידרש לחתום על הסכם התקשרות עם המוסד לביטוח לאומי.
תנאי להתקשרות הוא כי המעריך ימציא למוסד אישור תקף על ניהול ספרים ופנקסי
חשבונות ועל רישום במע"מ,  מס הכנסה וביטוח לאומי.

·           יועץ שייבחר וייחתם עמו הסכם  יידרש להשתתף בהכשרה ייעודית בקורס יועצים  בהיקף של 42 שעות, ולעמוד  במטלות  הקורס. המשתתף יידרש לשאת בהוצאות ההכשרה (שכר לימוד וזמן לימודים).


למען הסר ספק, יובהר כי לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין המוסד לביטוח לאומי לבין היועץ

 
אופן הגשת ההצעות

  1)            הצעות ניתן להגיש על גבי טופס הצעה. את נוסח ההתקשרות (הסכם) וטופס הצעה ניתן לקבל גם באמצעות פנייה לפקס 02-6463084 (על הפנייה לכלול כתובת למשלוח הטפסים). מי שהגיש בעבר הצעה למכרז ומעוניין להשתתף במכרז זה, עליו להגיש הצעה חדשה. בהסכם מפורטים התעריפים ואופן ההתקשרות.

  2)            על מגיש ההצעה לציין באילו סניפי הביטוח הלאומי, מתוך רשימת סניפי המוסד המצוינים לעיל, הוא מעוניין לתת שירותי ייעוץ. יובהר כי השיבוץ יעשה עפ"י צרכי המוסד.

  3)            את ההצעה יש למסור (באופן אישי או ע"י שליח)  במעטפה סגורה בגודל  4 A שניתן  לקבל במעמד מסירת ההצעה לכתובת: תיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' ויצמן 13, ירושלים, ארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו.

על גבי המעטפה יש לציין  את שם המכרז ואת מספרו.

 

       4)            המועד האחרון להגשת ההצעות -  יום חמישי, 30.11.06 בשעה 15:00.

בתאריכים 8.10.06 – 12.10.06, חג סוכות, סניפי הביטוח הלאומי יהיו סגורים.