יועצים בצוות ארצי לניהול וריכוז של מבחני הערכות תלות לאנשים עם מוגבלות

 
מספר מכרז: מ(2051)2006
תאריך פרסום : 13/09/2006
תאריך הגשה : 30/11/2006
סכום לתשלום: 0  ש"ח

המוסד לביטוח לאומי

 

מכרז מס' מ (2051) 2006

יועצים בצוות ארצי לניהול וריכוז של מבחני הערכות תלות לאנשים עם מוגבלות (1 – 2 יועצים)

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מאחים/ות לריכוז, ייעוץ ופיקוח ארצי על ביצוע הערכות תלות בפעולות היום-יום לאנשים מוגבלים בתפקודם.

הערכות לקביעת מידת התלות בעזרת הזולת מבוצעות על ידי מעריכים מקצועיים, ומשמשות את המוסד לביטוח לאומי בקביעת הזכאות לקצבאות סיעוד ונכות.

 

תיאור התפקיד:

    ·          אחריות על מערך ייעוץ למעריכים בסניפי המוסד באזור המרכז, ירושלים והדרום.

    ·          ניהול מעקב ובקרה אחרי ביצוע ההערכות.

    ·          הדרכה ופיקוח על עבודת המעריכים והיועצים לרבות בדיקה מדגמית של הערכות.

    ·          ייעוץ לפקידי תביעות.

    ·          בירור ומתן הבהרות לרופאי המוסד ולפקידי התביעות.

 

יוכלו להגיש הצעות מי שעונים על כל התנאים האלה:

1.          אח/ות מוסמך/ת  בעל/ת תעודת רישום במשרד הבריאות.

2.          בעל/ת תואר אקדמי מוכר.

3.          בעל/ת הכשרה מיוחדת (קורס על בסיסי של משרד הבריאות)  בתחום:  הגריאטריה או הפסיכיאטריה או בריאות הציבור או שיקום כוללני. זאת בנוסף להסמכה מקצועית.

4.          בעל/ת ותק מקצועי של עשר שנים לפחות בעבודה עם אנשים מוגבלים וזקנים, באחד מהתחומים הבאים:

- עבודה בבי"ח גריאטרי או בבי"ח כללי במחלקות או מכונים המטפלים בזקנים.
-  עבודה בקהילה בטיפול בזקנים והערכת מצבים.
-  הערכת זקנים לזכאות לגמלת סיעוד.

5.          ניסיון ניהולי מוכח של 5 שנים לפחות.

6.          ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה, יכולת ביטוי  בעל פה ובכתב.

7.          מי שהוא ו/או בן משפחתו אינו בעל עניין או בעל תפקיד, בשכר או שלא בשכר בחברות ובעמותות הנותנות שירותי סיעוד במסגרת חוק הביטוח הלאומי – ביטוח סיעוד. בן משפחה לעניין זה הוא הורה, בן זוג, אח, אחות, בן, בת, גיס, גיסה, הוריהם,ילדיהם  ובני זוגם של כל אחד מאלה.

8.           אי-רישום פלילי (ייבדק על ידי המוסד), כתנאי לחתימה על ההסכם.

 

הערות:

    ·          העבודה מתבצעת בסניף הראשי בירושלים ובסניפי המוסד וכרוכה בנסיעות.

    ·          עמידה במבחני מיון - המועמדים יידרשו לעמוד במבחני מיון שייקבע המוסד לביטוח לאומי, לרבות ועדת קבלה.

    ·          אמות מידה לבחירת יועץ/ת -  ציון כללי במבחני המיון, ניסיון, המלצות והתרשמות חברי הוועדה.

    ·          יועץ שייבחר במכרז יידרש לחתום על הסכם התקשרות עם המוסד לביטוח לאומי.
 תנאי להתקשרות הוא כי המעריך ימציא למוסד אישור תקף על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות ועל רישום במע"מ,  מס הכנסה וביטוח לאומי.

    ·          יועץ שייבחר וייחתם עמו הסכם יידרש  להשתתף בהכשרה ייעודית בקורס יועצים  בהיקף של 42 שעות ולעמוד במטלות הקורס. המשתתף יידרש לשאת בהוצאות ההכשרה (שכר לימוד וזמן לימודים)


למען הסר ספק, יובהר כי לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין המוסד לביטוח לאומי לבין היועץ/ת
.

 אופן הגשת ההצעות

       1)            הצעות ניתן להגיש על גבי טופס הצעה. את נוסח ההתקשרות (הסכם) וטופס ההצעה ניתן לקבל גם באמצעות פנייה לפקס' 02-6463084 (על הפנייה לכלול כתובת למשלוח הטפסים). מי שהגיש בעבר הצעה למכרז ומעוניין להשתתף במכרז זה עליו להגיש הצעה חדשה. בהסכם מפורטים התעריפים ואופן ההתקשרות.

       2)            את ההצעה יש למסור (באופן אישי או ע"י שליח)  במעטפה סגורה בגודל A4  (שניתן לקבל במעמד מסירת ההצעה) לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי, שד' וייצמן 13, ירושלים ארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

 

       3)            המועד האחרון להגשת ההצעות -  יום חמישי, 30.11.06 בשעה 15:00.

בתאריכים 8.10.06 – 12.10.06, חג סוכות, סניפי הביטוח הלאומי יהיו סגורים.