מאגר מעריכים לביצוע מבחני הערכות תלות לאנשים עם מוגבלות בסניפי הביטוח הלאומי

מספר מכרז: מ(2052)2006
תאריך פרסום : 13/09/2006
תאריך הגשה : 30/11/2006
סכום לתשלום: 0  ש"ח

המוסד לביטוח לאומי

 

מכרז מס' (2052) 2006

 מאגר מעריכים לביצוע מבחני הערכות תלות לאנשים עם מוגבלות

בסניפי הביטוח הלאומי

 

המוסד לביטוח לאומי מעוניין להתקשר עם אחים מוסמכים /אחיות מוסמכות, מרפאים/ות בעיסוק ופיזיותרפיסטים/ות לביצוע מבחני הערכות תלות בפעולות היום יום לאנשים עם מוגבלות בסניפים. המוסד מעוניין להקים מאגר של מעריכים במקרה של מחסור במעריכים בסניפים.

 

הערכות לקביעת מידת התלות בעזרת הזולת משמשות את המוסד לביטוח לאומי בקביעת הזכאות לקצבאות. הערכות מתבצעות במקום המגורים הפרטי של הנבדקים או בכל מקום אחר שיקבע המוסד לביטוח לאומי.

 

יוכלו להגיש הצעות מי  שעונים על כל  התנאים הבאים:

  1)            אח/ות מוסמך  או מרפא/ה בעיסוק או פיזיותרפיסט/ית.

  2)            בעל/ת תעודה מוכרת על ידי משרד הבריאות באחד מהמקצועות הנ"ל.

  3)            בעל ותק מקצועי של חמש שנים לפחות בעבודה עם אנשים עם מוגבלות בגיל זקנה באחד התחומים הבאים:
-  עבודה בבית חולים גריאטרי, או בבית חולים כללי במחלקות, או במכונים המטפלים  בזקנים.
-  עבודה בקהילה בטיפול בזקנים והערכת מצבים.
-  הערכת זקנים לזכאות לגמלת סיעוד.

  4)            יכולת ביטוי בשפה העברית ברמה טובה בעל פה ובכתב.

  5)            מי  שהוא או בן משפחתו אינו  בעל עניין או בעל תפקיד, בשכר או שלא בשכר, בחברות ובעמותות הנותנות שירותי סיעוד במסגרת חוק הביטוח הלאומי - ביטוח סיעוד.
בן משפחה לעניין זה הוא הורה, בן זוג, אח, אחות, בן, בת, גיס, גיסה, הוריהם,ילדיהם ובני זוגם של כל אחד מאלה.

 6)     אי-רישום פלילי (ייבדק על ידי המוסד), כתנאי לחתימה על ההסכם.

הערות:

  • המועמדים יידרשו לעמוד בפני ועדת קבלה, שתיבחר את המתאימים.
  • מעריך שייבחר יידרש לחתום על הסכם התקשרות עם המוסד לביטוח לאומי. תנאי להתקשרות הוא כי המעריך ימציא למוסד אישור תקף על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות ועל רישום במע"מ,  מס הכנסה וביטוח לאומי
  • מי שיבחר וייחתם עמו הסכם – יידרש להשתתף בהכשרה ייעודית בקורס מעריכים בהיקף של 42  שעות ולעמוד במטלות הקורס. המשתתף יידרש לשאת בהוצאות ההכשרה (שכר לימוד וזמן לימודים).

    למען הסר ספק, יובהר כי לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין המוסד לביטוח לאומי לבין המעריך

 אופן הגשת ההצעות

  1)            הצעות ניתן להגיש על גבי טופס הצעה. את נוסח ההתקשרות (הסכם) וטופס הצעה ניתן לקבל גם במחלקות הסיעוד בסניפי המוסד לביטוח לאומי, או באמצעות פניה לפקס  02-6463084 (על הפנייה לכלול כתובת למשלוח הטפסים).
בהסכם מפורטים התעריפים ואופן ההתקשרות, יש לחתום על ההסכם בראשי תיבות.

  2)            את ההצעה יש לשלוח במעטפה סגורה בגודל A4 עליה יש לרשום: מאגר מעריכים  2006, לכתובת הבאה: המוסד לביטוח לאומי, אגף סיעוד, שד' וייצמן 13, ירושלים.
 

  3)            המועד האחרון להגשת הצעות- יום חמישי, 30.11.06 בשעה 15:00.

בתאריכים 8.10.06 – 12.10.06, חג סוכות, סניפי הביטוח הלאומי יהיו סגורים.