מכירת מתקן אחסון נייד - סניף תל אביב

 
מספר מכרז: מ (2003) 2007
תאריך פרסום : 18/03/2007
תאריך הגשה : 12/04/2007
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

המוסד לביטוח לאומי

 

מכרז מס מ(2003)2007
מכירת ציוד נייד לאחסון

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעה לקניית ציוד נייד לאחסון (מכני וחשמלי(  : 130 מ"א מדפים בארונות ניידים. הציוד נמצא בסניף תל אביב, רח' יצחק שדה 17.

א.       באחריות המציע לבדוק את הציוד, לרבות מצבו הפיזי, וכן כל התנאים החלים עליו.

 

ב.       סיור  מציעים יתקיים ביום  חמישי,  29.3.07 בשעה 12:00 בסניף תל אביב.

איש קשר – מנהלת הלוגיסטיקה בסניף, גב' לאה סיוה טל'  050-6285353,  משרד 03-6250619.

 

ג.        את מסמכי המכרז ניתן לקבל בימים א'-ה' בשעות 8:00 -15:00 אצל גב' לאה סיוה בסניף, על פי הפרטים המופיעים בסעיף ב'. ניתן לעיין במסמכים בכתובת הנ"ל או לחילופין להורידם  מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). 
 

ד.       את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של הביטוח הלאומי. תיבת המכרזים נמצאת במשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים בקומה 2 בארכיב – אצל מר יוסי מרציאנו (נא לוודא קבלת אישור מסירה). על גבי המעטפה יש לרשום את שם המכרז ומספרו.

 

ה.      המועד האחרון להגשת ההצעות - יום חמישי בתאריך 12.4.07 בשעה 15:00.

 

ו.         המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעה שתגיע לאחר מועד זה.

 

ז.        המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

ח.      בתאריכים 9.4.2007-2.4.2007, חג הפסח, סניפי המוסד לביטוח לאומי יהיו סגורים.

 

ט.      בשאלות הבהרה ולקבלת פרטים נוספים על הנכס יש לפנות למנהלת הלוגיסטיקה בסניף.