מכירת נכס המוסד בקיבוץ גלויות 24 ת"א

עופר מרכזים בע"מ
מספר מכרז: ב(1002)2009
תאריך פרסום : 21/01/2009
תאריך הגשה : 18/02/2009 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 מכרז מס' ב(1002) 2009

מכירת נכס המוסד בקיבוץ גלויות 24 ת"א

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למכירת נכסיו, כמפורט להלן:

מס' מכרז

מיקום הנכס

תאריך סיור מציעים בנכס,

ופרטי איש קשר לצורך סיור בנכס וקבלת נסח טאבו

 

ב(1002)2009

קיבוץ גלויות 24 תל אביב-

זכויות בקרקע.

איש קשר חיים קסלניק ,

טל' 03-6250606 , 050-6285398

 

 

 אופן הגשת ההצעות:

א.                   פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרזים כאמור במפרט שבגוף המכרזים, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

ב.                   את מסמכי המכרזים ניתן לקבל ללא תשלום, החל מיום 

            ראשון 25.1.2009, בימים א' – ה' בשעות 8:00 – 15:00, אצל איש הקשר, על -פי הפרטים המופיעים בטבלה.

לחילופין  ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

ג.                    את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של הביטוח הלאומי בלבד. תיבת המכרזים נמצאת במשרד הראשי בירושלים, שד' וייצמן 13, בקומה 2 בארכיב – אצל מר יוסי מרציאנו (נא לוודא קבלת אישור מסירה).

על גבי המעטפה יש לרשום את שם המכרז ומספרו.

ד.                   המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי  18.2.09 בשעה 15:00.

ה.                  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר מועד זה.

ו.                     המוסד לביטוח לאומי אינו משלם דמי תיווך.

ז.                     המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא.