מכירת נכס המוסד בקרית גת

ק. שוורץ נכסים בע'מ
מספר מכרז: ב(1003)2008
תאריך פרסום : 21/01/2009
תאריך הגשה : 18/02/2009 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 מכרז מס' ב(1003)2008

מכירת נכס המוסד בקרית גת

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למכירת נכסיו, כמפורט להלן:

מס' מכרז

מיקום הנכס

תאריך סיור מציעים בנכס,

ופרטי איש קשר לצורך סיור בנכס וקבלת נסח טאבו

 

ב(1003)2008

כיכר פז,

קריית גת

 

סיור מציעים יתקיים ביום שלישי 3.2.2009 בשעה 9:00 בנכס.

איש קשר- חורש זמיר בטל'

08-9345960 , 050-6285300

 

 אופן הגשת ההצעות:

א.                   פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרזים כאמור במפרט שבגוף המכרזים, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

ב.                   את מסמכי המכרזים ניתן לקבל ללא תשלום, החל מיום 

            ראשון 25.1.2009, בימים א' – ה' בשעות 8:00 – 15:00, אצל איש הקשר, על -פי הפרטים המופיעים בטבלה.

לחילופין  ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

ג.                    את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של הביטוח הלאומי בלבד. תיבת המכרזים נמצאת במשרד הראשי בירושלים, שד' וייצמן 13, בקומה 2 בארכיב – אצל מר יוסי מרציאנו (נא לוודא קבלת אישור מסירה).

על גבי המעטפה יש לרשום את שם המכרז ומספרו.

ד.                   המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי  18.2.09 בשעה 15:00.

ה.                  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר מועד זה.

ו.                     המוסד לביטוח לאומי אינו משלם דמי תיווך.

ז.                     המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא.