מכירת נכס בחיפה

מילאנו חברה לבניין ופיתוח בע"מ
מספר מכרז: ב(1005)2009
תאריך פרסום : 27/01/2010
תאריך הגשה : 24/03/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 28/02/2010
מועד הגשת ההצעות נדחה ליום רביעי 24.3.2010 שעה 12:00

                                                         

                                     מכרז מס' ב' (1005) 2009

מכירת נכס בחיפה

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לרכישת נכס ברחוב המגינים 32 חיפה.

 אופן הגשת ההצעות:

א.                 להצעה יש לצרף ערבות בנקאית  בסך 400,000 ₪. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 27.5.2010, ובנוסח המדויק המפורט במסמכי המכרז. ערבות שלא תהיה בנוסח המדויק תפסול את ההצעה.

ב.                 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

ג.                  את מסמכי המכרז ניתן לקבל ללא תשלום בימים א' – ה' בשעות 8:00 – 15:00, אצל איש הקשר ויקטור בסין בטלפון 04-8544852 או 050-6285023.

ד.                 לחילופין  ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

      ה.                  סיור מציעים יתקיים בנכס ביום שני 15.2.2010 בשעה 

                  12:00. ההשתתפות בסיור אינה חובה.

ו.         את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של הביטוח הלאומי בלבד, שנמצאת במשרד הראשי בירושלים , שד' וייצמן 13, בקומה 2 בארכיב – אצל מר יוסי מרציאנו (נא לוודא קבלת אישור מסירה).

על גבי המעטפה יש לרשום את שם המכרז ומספרו .

ז.        המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי 3.3.2010 בשעה 12:00. המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר מועד זה.

ח.      המוסד לביטוח לאומי אינו משלם דמי תיווך .

ט.      המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.