קול קורא להקמת מאגר יועצים עבור המוסד לביטוח לאומי

מספר מכרז: ב(1010)2009
תאריך פרסום : 21/07/2009
תאריך הגשה : 09/09/2009 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

הזמנה להיכלל במאגר יועצים

של המוסד לביטוח לאומי

                                              ב(1010)2009

 המוסד לביטוח לאומי פונה בזאת ליועצים או גופים המעסיקים יועצים, על פי 

 התחומים המפורטים בנספח ב' למכרז, לפנות ולהיכלל במאגר היועצים  

 של המוסד.

 המאגר ישמש את מינהל הלוגיסטיקה במוסד בעבודתו השוטפת, וכן מינהלים 

  נוספים על-פי הצורך.   

  יועצים המעוניינים להיכלל במאגר, ועונים על כל תנאי הסף, יוכלו למצוא את תנאי 

  הקבלה ואת הטפסים הדרושים, בראש עמוד זה "קובץ להורדה".

   שימו לב: יש לעיין "בקובץ להורדה" (PDF), בטרם מילוי השאלון.

   למילוי "שאלון ליועץ" - קובץ אקסל.

         אופן הגשת הבקשות

    1.  מילוי "שאלון ליועץ" (נספח ט' למכרז), ושיגור השאלון המלא למוסד 

          לביטוח לאומי בהתאם להוראות, עד ליום  רביעי 9.9.2009 בשעה 12:00.

    2.  במקביל, יש להגיש  את ה"שאלון ליועץ", באופן ידני או באמצעות 

        שליח בלבד, בצירוף האישורים הנדרשים ויתר מסמכי המכרז, למוסד 

        לביטוח לאומי, המשרד  הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, מיקוד 

        91909, לתיבת המכרזים בקומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו עד ליום 

        רביעי 9.9.2009 בשעה 12:00.

    3.  לקבלת סיוע טכני במילוי השאלון ליועץ ניתן לפנות למר גיל ארדמן 

         בטלפון 09-9506711 שלוחה 207 , או בטלפון נייד 052-4503196, 

         בימים א'-ה' בשעות 8:00 – 17:00.

   4.     שאלות הבהרה ניתן לשלוח למר אביתר אילן  בפקס' 02-6541277, 

  עד ליום שני 10.8.2009 בשעה 12:00. תשובות יתפרסמו במרוכז 

  באתר האינטרנט של המוסד בתוך שבעה ימים ממועד זה.