מכירת נכס בגדרה

מאיר אלוני
מספר מכרז: ב(1011)2010
תאריך פרסום : 22/08/2010
תאריך הגשה : 06/10/2010 בשעה: 12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

                                                          

מכרז מס' ב' (1011)2010

   מכירת נכס בגדרה

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לרכישת נכס ברחוב פייבל 3 בגדרה.

 אופן הגשת ההצעות:

א.                   להצעה יש לצרף ערבות בנקאית בסך 15,000 ₪. הערבות תהיה בתוקף עד ליום  28.2.2011  

            ובנוסח המדויק המפורט במסמכי המכרז. ערבות שלא תהיה בנוסח המדויק תפסול את ההצעה.

 

ב.                   פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, 

            ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

ג.                    את מסמכי המכרז ניתן לקבל ללא תשלום בימים א'- ה' בשעות 8:00 – 15:00, אצל איש הקשר 

              חורש זמיר, בתיאום טלפוני מראש בטלפון 08-9345960 או  050-6285300.

ד.                   לחילופין  ניתן לעיין במסמכי המכרז בראש עמוד זה "("קובץ להורדה").

ה.                  סיור מציעים יתקיים בנכס ביום שני, 13.9.2010 בשעה 12:00. 

              ההשתתפות  בסיור אינה חובה.

ו.              את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח, לתיבת    

     המכרזים של הביטוח הלאומי בלבד, שנמצאת במשרד הראשי בירושלים,    

     שד' וייצמן 13, בקומה 2 בארכיב – אצל מר יוסי מרציאנו (נא לוודא   

    קבלת אישור מסירה). על גבי המעטפה יש לרשום את שם המכרז ומספרו.

ז.           המועד האחרון להגשת ההצעות – יום רביעי 6.10.2010  בשעה 12:00.

   בתאריכים 22.10.2010 עד 29.10.2010, חג סוכות, יהיה המשרד הראשי סגור.

      ח.      המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר מועד זה.

ט.      המוסד לביטוח לאומי אינו משלם דמי תיווך .

י.       המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.