פניה לקבלת מידע בדבר משרדים בבאר שבע

 
מספר מכרז: ב(1019)2008
תאריך פרסום : 17/08/2008
תאריך הגשה : 31/08/2008 בשעה: 12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

פניה לקבלת מידע בדבר משרדים בבאר שבע  - ב(1019)2008

 

1)       המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל מידע בדבר מבני משרדים בבאר שבע לצורך בחינת אפשרות לשכירת שטחים חלופיים למשרדיו בבאר שבע.

מובהר כי אין מדובר במכרז וכי המוסד יפעל על פי שיקול דעתו, לאור המידע שיקבל בתשובות לפנייה זו.

המידע הנדרש:
 
                      
א.       
שטחי משרדים לשכירות בהיקף של כ- 2,500 מ"ר.

                                  ב.        שטחי משרדים לשכירות בהיקף של כ- 4,000 מ"ר.

                                  ג.         שטחי משרדים לשכירות בהיקף של בין כ- 6,000 
   מ"ר לכ- 8,000 מ"ר.

 

 

2)       תנאים כללים

                                  א.         שטחי המשרדים זמינים לשכירות של 5 שנים לכל הפחות  
   ממועד האכלוס.

                                  ב.         מתוך סך כל המשרדים המוזכרים לעיל, נדרש שטח שלא 
  פחות מ-800 מ"ר בקומת הקרקע להצעות שעניינן נכס בהיקף של 
  כ- 4,000 מ"ר או כ-6,000 מ"ר עד 8,000 מ"ר.

                                  ג.          הכניסה למשרדים הינה תוך 3 חודשים לכל היותר 
  (למעט ביצוע התאמות לצרכי המוסד).

                                  ד.         שטח המשרדים המוצע יהיה בבניין אחד.

                                 ה.         לבניין המוצע יהא ייעוד מתאים עם התרי בניה כחוק למשרדים.

                                   ו.          הבניין מותאם כדין לאנשים מוגבלים (או התחייבות 
  לבצע התאמות כאמור).

                                  ז.          לבניין תהיה גישה קרובה לתחבורה ציבורית הולמת.

                                 ח.         לעניין ההצעות ל- 2,500 מ"ר ול- 4,000 מ"ר המשרדים 
  יהיו במרכז העיר.


3)     
 אל המידע יש לצרף:

 

                                  א.         תיאור הנכס

                                  ב.         מסמך המעיד על בעלות/זכויות בנכס

   

   

    4)      את המידע ניתן להגיש במעטפה סגורה, ביד או  באמצעות שליח
            לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' 
             וייצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו  
             עד  לתאריך   31.8.2008 שעה 15:00.
  
            על גבי המעטפה יש לציין  את מס' הפניה לקבלת המידע. נא לוודא קבלת 
             אישור מסירה.