מכירת נכס בקרית שמונה

אזולאי דוד ואילן זוזוט
מספר מכרז: ב(1039)2008
תאריך פרסום : 10/02/2010
תאריך הגשה : 10/03/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

                                                     

מכירת נכס בקריית שמונה

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לרכישת קומה שלישית בבניין משותף בן שלוש קומות, ברחוב כיכר צה"ל 130 בקריית שמונה.

 אופן הגשת ההצעות:

א.                 להצעה יש לצרף ערבות בנקאית בסך 50,000₪. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 30.7.2010, ובנוסח המדויק המפורט במסמכי המכרז. ערבות שלא תהיה בנוסח המדויק תפסול את ההצעה.

ב.                 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

ג.                  את מסמכי המכרז ניתן לקבל ללא תשלום בימים א'-ה' בשעות 8:00– 15:00 אצל איש הקשר מיכה בן חמו, בתיאום מראש בטלפון 04-6738182 או 050-6285416.

ד.                לחילופין  ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

ה.                סיור מציעים יתקיים בנכס ביום רביעי, 17.2.2010 בשעה 

           12:00. ההשתתפות בסיור אינה חובה.

ו.                     את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות 

            שליח, לתיבת המכרזים של הביטוח הלאומי, שנמצאת במשרד 

           הראשי בירושלים, שד' וייצמן 13, בקומה 2 בארכיב – אצל מר 

            יוסי מרציאנו (נא לוודא קבלת אישור מסירה).

על גבי המעטפה יש לרשום את שם המכרז ומספרו.

ז.                    המועד האחרון להגשת ההצעות – יום רביעי 10.3.2010  בשעה 12:00.

ח.                  המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות  שיגיעו לאחר מועד זה.

ט.                 המוסד לביטוח לאומי אינו משלם דמי תיווך.

י.                   המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה 

             הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.