פניה לקבלת מידע (R.F.I) בדבר לחצני מצוקה ניידים - מבוססי מיקום

מספר מכרז: מ(2045)2008
תאריך פרסום : 26/10/2008
תאריך הגשה : 20/11/2008 בשעה:12:00