רופאים מומחים לצורך ייעוץ ובקרה בתחום ניידות

מספר מכרז: מ(2046)2008
תאריך פרסום : 26/10/2008
תאריך הגשה : 25/11/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 13/11/2008
המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת, שנספח מס' 3 למכרז זה "אישור עריכת ביטוחי הרופא" בוטל. הודעה זו מבטלת את ההודעה מתאריך 3.11.08. בנוסף, המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה נדחה ליום שלישי, 25.11.08 בשעה 15:00.

 

 

מכרז מס' מ(2046) 2008

רופאים מומחים לצורך ייעוץ ובקרה בתחום ניידות

 למוסד לביטוח לאומי דרושים  רופאים מומחים לצורך ייעוץ ובקרה בתחום הניידות.

1. תיאור כללי של התפקיד:

     יועץ למנהלת תחום ניידות ולפקידי התביעות במשרד הראשי ובסניפים.

      יועץ לעניין הסכם הניידות- עוסק בבקרה על החלטות הוועדות הרפואיות 

      הנערכות על-ידי משרד הבריאות לפי הסכם הניידות.

2. תמצית הכישורים הנדרשים:

    רופא בעל רישיון ישראלי לעסוק ברפואה.

    ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעה טובה  של השפה האנגלית.

    תעודת מומחה באחד המקצועות הבאים:  כירורגיה אורטופדית, 

    כירורגיה וסקולרית, נוירולוגיה או רפואה פיזיקלית ושיקום.

3. פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט 

    שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

4. אופן קבלת מסמכי המכרז: את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה 

    "קובץ להורדה".

5. אופן הגשת ההצעות: את ההצעות למכרז יש להגיש בשני עותקים במעטפה 

    סגורה בגודל A4, ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של  המוסד 

    לביטוח לאומי, שדרות וייצמן 13 ירושלים ב ארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על 

    המעטפה יש לציין את שם המכרז ואת מספרו.

6.  המועד האחרון להגשת ההצעות -  יום   שלישי 18.11.2008 בשעה 15:00.

7.  המוסד לביטוח לאומי רשאי לבטל מכרז זה  מכל סיבה שהיא.