ביצוע מבחני הערכות תלות לאנשים עם מוגבלויות (מכרז משלים)

מספר מכרז: מ(2061)2008
תאריך פרסום : 04/11/2012
תאריך הגשה : 13/12/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

  

מכרז מס'  מ(2061)2008

 ביצוע מבחני הערכות תלות לאנשים עם מוגבלויות (מכרז משלים)

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מבעלי מקצוע בתחום הסיעוד, הריפוי 

 בעיסוק והפיזיותרפיה לביצוע מבחני הערכות תלות בפעולות היום יום לאנשים עם מוגבלות 

 בגיל הזקנה. (להלן מעריכים). במכרז זה עודכן תעריף התשלום  למעריכים/ות כמפורט במסמכי המכרז.

במכרז ייבחרו מעריכים לפי מכסה, לסניפי הביטוח הלאומי המפורטים בטבלה.

עם מילוי מכסת המעריכים המכסימלית המפורטת בטבלה, לא ייקלטו מעריכים נוספים.

סניף

מכסת המעריכים הדרושה

סניף

מכסת המעריכים הדרושה

רחובות

57

באר שבע

75

חיפה   

63

חדרה

48

פתח תקוה

43

יפו

56

נצרת

43

חולון   

34

רמת גן

39

ירושלים

73

אשקלון

35

כפר סבא

38

אשדוד

39

נהריה 

31

כרמיאל

15

נתניה

57

עפולה

29

קריות

53

תל-אביב

41

ראשל"צ

27

רמלה

36

בני ברק

13

טבריה

31

 

 

 

תמצית תנאי הסף:

1.             על המציע להיות אח/ות מוסמך/ת, או מרפא/ה בעיסוק או פיזיותרפיסט/ית, בעל תעודה מוכרת 

         ממשרד הבריאות, וותק של 3 שנים לפחות בעבודה עם קשישים.

2.             על המציע לצרף אישור תקף על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים 

         תשל"ו- 1976 (רישום במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי).

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על 

האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

הגשת מסמכי המכרז:

א.       את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"), או 

     לקבלם במחלקות הסיעוד בסניפי המוסד לביטוח לאומי שפורטו במסמכי המכרז.

      להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDFלחץ כאן.  

 ב.       את ההצעות למכרז יש להגיש ביד או באמצעות שליח במעטפה חתומה  בגודל A4  

אל  מחלקות הסיעוד בסניפים שפורטו במסמכי המכרז. על המעטפה יש לציין "מכרז  

מעריכים מס' מ (2061) 2008".

ג.        המועד האחרון להגשת ההצעות - יום חמישי, 13.12.2012 בשעה 12:00.