ביצוע מבחני הערכות תלות לאנשים עם מוגבלויות

מספר מכרז: מ(2061)2008
תאריך פרסום : 29/02/2012
תאריך הגשה : 29/03/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס'  מ(2061)2008

 ביצוע מבחני הערכות תלות לאנשים עם מוגבלויות

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מבעלי מקצוע 

בתחום הסיעוד, הריפוי בעיסוק והפיזיותרפיה לביצוע מבחני הערכות 

תלות בפעולות היום יום לאנשים עם מוגבלות בגיל הזקנה. (להלן מעריכים).

במכרז ייבחרו מעריכים לפי מכסה, לסניפי הביטוח הלאומי המפורטים בטבלה. 

עם מילוי מכסת המעריכים, לא ייקלטו מעריכים נוספים.

סניף

מספר המעריכים הדרוש

סניף

מספר המעריכים הדרוש

רחובות

10

באר שבע

10

חיפה   

20

חדרה

3

פתח תקוה

10

יפו

9

נצרת

5

חולון   

5

רמת גן

5

ירושלים

30

אשקלון

5

כפר סבא

13

אשדוד

3

נהריה 

5

כרמיאל

3

נתניה

3

עפולה

1

קריות

5

תל-אביב

5

 

 

 תמצית תנאי הסף:

1.        על המציע להיות אח/ות מוסמך/ת, או מרפא/ה בעיסוק או פיזיותרפיסט/ית, 

             בעל תעודה מוכרת ממשרד הבריאות וותק של 3 שנים לפחות בעבודה עם קשישים

2.      המציע יצרף אישור תקף על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות, עפ"י חוק 

            עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו- 1976 (רישום במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי).

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, 

בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

הגשת מסמכי המכרז:

א.      את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

ב.      לחילופין, ניתן לקבל את הטפסים בסניפי המוסד לביטוח לאומי במחלקות הסיעוד.

ג.      את ההצעות למכרז יש להגיש ביד או באמצעות שליח במעטפה חתומה  בגודל A4  

  אל  מחלקות הסיעוד בסניפים שפורטו במסמכי המכרז. על המעטפה יש לציין "מכרז  

 מעריכים מס' מ (2061) 2008".

ד.      המועד האחרון להגשת ההצעות - יום חמישי 29.3.2012 בשעה 12:00.