החלפת מעקות

מספר מכרז: ב(1003)2014
תאריך פרסום : 07/05/2014
תאריך הגשה : 11/06/2014 בשעה:12:00

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 14/05/2014

ועדת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי  בישיבתה מיום 14.5.2014

החליטה לבטל מכרז זה.

הודעה על פרסום מכרז חדש תפורסם בהמשך