עבודות ריצוף בסניף עפולה

מספר מכרז: ב(1004)2014
תאריך פרסום : 01/06/2014
תאריך הגשה : 02/07/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 02/07/2014

המוסד לביטוח לאומי מודיע על ביטול המכרז.