בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא : התקנה הפעלה, תחזוקה ושרות ל – HOME CARE SOLUTUONS "השגחה טכנולוגית בביתו של הזקן"

מספר מכרז: מ(2026)2014
תאריך פרסום : 09/07/2014
תאריך הגשה : 03/09/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 23/07/2014

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים בבקשה לקבלת מידע הנ"ל כמפורט להלן:

 המועד האחרון להגשת הבקשה יהא ביום רביעי, 3.9.2014  שעה 12.00.


        מ(2026)2014

                בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא : התקנה הפעלה, תחזוקה ושרות

 ל – HOME CARE SOLUTUONS  "השגחה טכנולוגית בביתו של הזקן"

 

המוסד לביטוח לאומי, מעניק שרותי סיעוד לכ- 155,000 זקנים, הזכאים לגמלת סיעוד מכוח חוק 

הביטוח הלאומי.

המוסד לביטוח לאומי, מעוניין להרחיב את שירות לחצן  מצוקה לשירות השגחה טכנולוגי בבית הזכאי 

לגמלת סיעוד  HOME CARE SOLUTUONS.
לשם כך מבקש הביטוח הלאומי לקבל מידע, שיאפשר לו לגבש מכרז, להקמת שירות השגחה טכנולוגי 

בביתו של הזקן.

ניתן  להוריד את הפירוט המלא של הבקשה לקבלת מידע מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

את הבקשות יש להגיש במשרדי המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי , שדרות וייצמן 13 ירושלים, 

בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.

המועד האחרון להגשת הבקשות הוא יום רביעי 13.8.2014 בשעה 12:00.