הקמת מרכז ניסיוני לייעוץ והכוונה בנושא ועדות רפואיות באזור הדרום (באר שבע)

מדיטון - רשת מרכזים רפואיים בע"מ
מספר מכרז: מ(2038)2014
תאריך פרסום : 13/08/2014
תאריך הגשה : 05/11/2014 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 16/09/2014

המועד האחרון להגשת המכרז נדחה ליום רביעי, 5.11.2014 שעה 12:00.


מכרז מס' מ(2038)2014

הקמת מרכז ניסיוני לייעוץ והכוונה

בנושא ועדות רפואיות באזור הדרום(באר שבע)

המוסד לביטוח לאומי מתכוון להקים מרכז ניסיוני נוסף בעיר באר שבע לייעוץ והכוונה בנושא הוועדות הרפואיות, אשר יעניק ייעוץ והכוונה למבוטחים מחוץ לכותלי המוסד, וזאת כדי לעזור להם למצות את זכויותיהם, לפשט את השירות ולהתמצא בתהליך הוועדה הרפואית.  

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. המרכז שיוקם יהיה מרכז ניסיוני, ויוקם באזור הדרום בעיר באר שבע.
  2. על המציע להיות ארגון (בין אם התאגד כחברה או עמותה) העוסק במתן שירותים רפואיים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים  להשתתפות במכרז מופיע במפרט  שבגוף המכרז, ובהסתמך 

על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

      להורדת ההסכם ונוסח ערבות הביצוע (קובץ PDF) - לחץ כאן.

2.    שאלות הבהרה למכרז, ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני yaronas@nioi.gov.il  :  עד ליום חמישי

      28.8.2014.   תשובות  המוסד יימסרו בכתב, באופן מרוכז, באמצעות אתר האינטרנט של המוסד 

     שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום  רביעי 17.9.2014. אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות 

      לאחר מועד זה.

3.   את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש כמפורט במסמכי המכרז, ולמסור ביד או  באמצעות שליח

     לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 (מאחורי בנייני האומה),

     בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת 

     אישור מסירה.

4.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 22.10.2014  בשעה 12:00.

5.   בתאריכים 8.10.2014 עד 16.10.2014, חג סוכות, יהיה המשרד הראשי סגור לקהל עקב חופשה מרוכזת.

6.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   יהיה רשאי, 

      על- פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.