השכרת משרדים בבעלות המוסד לביטוח לאומי בעיר אשקלון - מכרז חוזר

 
מספר מכרז: ב(1004)2016
תאריך פרסום : 31/08/2016
תאריך הגשה : 02/11/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז חוזר מס' ב(1004)2016

השכרת משרדים בבעלות המוסד לביטוח לאומי בעיר אשקלון

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות להשכרת משרדים שבבעלותו, בשטח של  כ- 237 מ"ר, הנמצאים 

.בקומה א' במבנה שברחוב הנשיא 97 באשקלון.

תנאי המכרז ואופן הגשת ההצעות

  1. פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.
  2. ניתן להוריד ללא תשלום  את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

       להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
 3.  בשאלות הבהרה ניתן לפנות לגב' שלי יהודה באמצעות דוא"ל:  shellyy@nioi.gov.il או באמצעות פקס' שמספרו 

      02-6513827 עד ליום חמישי 15.9.2016. תשובות המוסד לשאלות ההבהרה יפורסמו עד ליום חמישי 

      29.9.2016,  באתר האינטרנט של המוסד.

  4.  את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של הביטוח הלאומי בלבד, 

       שנמצאת במשרד הראשי בירושלים , שד' וייצמן 13, בקומה 2 בארכיב – אצל מר יוסי מרציאנו (נא לוודא קבלת 

      אישור מסירה).  על גבי המעטפה יש לרשום את שם המכרז ומספרו .

  5.   המועד האחרון להגשת ההצעות – יום רביעי 2.11.2016  בשעה 12:00.

  6.  על המעטפה לכלול את כל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

  7. המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר מועד זה.

  8.  המוסד לביטוח לאומי אינו משלם דמי תיווך.

  9.  המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.