הקמת שני מרכזים לייעוץ והכוונה בנושא ועדות רפואיות באזור המרכז ובאזור ירושלים

כשיר ראשון - פמי פרימיום בע"מ
כשיר שני- מדינטון רשת מרכזים רפואיים בע"מ
מספר מכרז: מ(2012)2016
תאריך פרסום : 10/02/2016
תאריך הגשה : 18/05/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 03/04/2016

הודעה על שינויים במכרז

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה כדלקמן:

  1. ועדת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי החליטה לשנות את התשובה לשאלת הבהרה מספר 39, שפורסמה במסגרת תשובות לשאלות הבהרה ביום 20.3.2016, וקובעת כי על הרופאים שיאיישו את המרכז הרפואי במשך כל שעות הפעילות, להיות בעלי מומחיות רפואית בתחום המשפחה ו/או רופאים פנימאים בלבד, וזאת כנדרש בסעיף 3.4.2 למסמכי המכרז.
  2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי 18.5.2016 בשעה 12:00.
  3. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 

 

 


                                                            מכרז מס' מ(2012)2016    

הקמת 2 מרכזים לייעוץ והכוונה בנושא ועדות רפואיות באזור המרכז ובאזור ירושלים

המוסד לביטוח לאומי מתכוון להקים 2 מרכזים נוספים לייעוץ והכוונה בנושא הועדות הרפואיות, אשר יעניקו את

 השירות למבוטחים מחוץ לכותלי המוסד, וזאת במטרה לעזור להם למצות את זכויותיהם, לפשט את השירות

 ולהגיע מוכנים לוועדות הרפואיות.  

מיקום מרכזי הסיוע ושטחם:

1.       מרכז סיוע באזור המרכז- העמדת אתר אשר ישמש את מרכז הסיוע וימוקם במקום מרכזי 

          באחת מהערים הגדולות הבאות: גוש דן (ת"א-יפו, ר"ג, , פ"ת, ראשל"צ, חולון, בת ים ובני ברק). 

2.       מרכז סיוע באזור ירושלים- העמדת אתר אשר ישמש את מרכז הסיוע וימוקם במקום מרכזי 

          בעיר ירושלים.

3.       שטח כל מרכז יעמוד על 100 מ"ר לפחות, ויכלול מתחם לקבלת קהל עם אזור בהמתנה 

          בישיבה, עמדת קבלה והכוונה, 2 חדרים למתן ייעוץ וחדרי שירותים לגברים, נשים ונכים.

4.       לכל מרכז ניתן יהיה להגיע בתחבורה ציבורית, ויהיו בו מקומות חניה למוזמנים, כולל חניות 

         נכים עפ"י חוק.

תמצית תנאי המכרז:

  1. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל, בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
  2. המציע הינו בעל ותק של שלוש שנים לפחות (בשנים 2012-2015) במתן שירותים רפואיים, דהיינו: מעסיק 

      חמישה רופאים לפחות  במשך 3 שנים באופן קבוע.                                                                                      

פירוט מלא של התנאים המוקדמים  להשתתפות במכרז מופיע  במפרט  שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6

לתקנות חובת  המכרזים.

 3.   אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות  (לכל אזור יש להגיש הצעה נפרדת ומלאה):

      א.  את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ המכרז"). 

           להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

      ב.  שאלות הבהרה למכרז, ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת:yaronas@nioi.gov.il  עד ליום 

           שני 29.2.2016.  תשובות  המוסד יימסרו בכתב, באופן מרוכז,  באמצעות אתר האינטרנט של המוסד 

           שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום  שני, 21.3.2016.   אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות לאחר 

           מועד זה.

      ג.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש כמפורט במסמכי המכרז, ולמסור ביד או  באמצעות שליח

          לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי 

          מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

    ד.   המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 20.4.2016 בשעה 12:00.

     ה. המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על- פי 

          שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.