פרסום משלים למאגר שירותי כביסה באזור ירושלים

מספר מכרז: מ(2013)2016
תאריך פרסום : 10/08/2016
תאריך הגשה : 28/09/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מ(2013)2016

 

פרסום משלים למאגר שירותי כביסה באזור ירושלים

 

כללי:

 

המוסד לביטוח לאומי פונה בזאת לקבל הצעות ממציעים להיכלל ברשימות של ספקים, שייספקו שירותי כביסה 

לזכאים לגמלת סיעוד באזור ירושלים.

 

תנאי הסף, תיאור העבודה ואופן התשלום, מפורטים במסמכי המאגר.

 

קבלת מסמכי הצטרפות למאגר:

את מסמכי הבקשה להצטרפות למאגר ניתן להוריד, ללא תשלום,  מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

 

שאלות הבהרה:

שאלות הבהרה ניתן להגיש לאגף  סיעוד באמצעות דוא"ל  rinag@nioi.gov.il - עד ליום חמישי  25.8.2016.

התשובות לשאלות הבהרה תפורסמנה באופן מרוכז באתר המוסד לביטוח לאומי, ללא פרסום שם הפונה, עד ליום

חמישי 15.9.2016.

 

אופן הגשת הבקשות:

את מסמכי הבקשה המלאים יש להעביר לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שדרות 

וייצמן 13 ירושלים קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו, עד ליום רביעי, 28.9.2016  בשעה 12:00. הצעות שיגיעו לאחר 

מועד זה לא יידונו.