מאגר ספקי שירותי כביסה לזכאים מטעם חוק ביטוח סיעוד

הזוכים הם: מכבסת קריסטל, כביסונית, מכבסת יהושע פישר, עמותת השלום לטיפול בקשיש, טופ שירותי סיעוד ורווחה, מכבסת קוויק קלין
מספר מכרז: מ(2013)2016
תאריך פרסום : 24/02/2016
תאריך הגשה : 13/04/2016 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

מ(2013)2016

מאגר ספקי שירותי כביסה לזכאים מטעם חוק ביטוח סיעוד

כללי:

המוסד לביטוח לאומי פונה בזאת לקבל הצעות ממציעים, להיכלל ברשימות של ספקים, שייספקו שירותי כביסה 

לזכאים לגמלת סיעוד .

תנאי הסף, תיאור העבודה ואופן התשלום מפורטים במסמכי המאגר.

קבלת מסמכי הצטרפות למאגר:

את מסמכי הבקשה להצטרפות למאגר ניתן להוריד, ללא תשלום,  מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.

שאלות הבהרה

שאלות הבהרה ניתן להגיש לאגף  סיעוד באמצעות דוא"ל  rinag@nioi.gov.il - עד ליום חמישי  10.3.2016.

התשובות לשאלות הבהרה תפורסמנה באופן מרוכז באתר המוסד לביטוח לאומי, ללא פרסום שם הפונה, 

עד ליום שני 28.3.2016.

 אופן הגשת הבקשות:

את מסמכי הבקשה המלאים יש להעביר לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי שדרות

 וייצמן 13 ירושלים קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו, עד ליום רביעי, 13.4.2016  בשעה 12:00. הצעות שיגיעו

לאחר מועד זה לא יידונו.