פנייה מוקדמת מספר ב(1006)2018 - לקבלת מידע לשכירת מבנה משרדים בטמרה

תאריך פרסום : 22/03/2018
תאריך הגשה : 30/04/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח