פנייה מוקדמת מספר ב(1009)2017 - לקבלת מידע לשכירת מבנה משרדים בלוד

תאריך פרסום : 22/03/2018
תאריך הגשה : 30/04/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח