קול קורא מספר מספר ב(1010)2018 - שכירת / רכישת מבנה משרדים בעיר נצרת

תאריך פרסום : 19/03/2018
תאריך הגשה : 30/04/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח