קול קורא מספר ב(1011)2018 - שכירת / רכישת מבנה משרדים בעיר טבריה

תאריך פרסום : 19/03/2018
תאריך הגשה : 30/04/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח