פנייה מוקדמת מספר ב(1017)2018 - לקבלת מידע לשכירת מבנה משרדים באור יהודה

תאריך פרסום : 27/06/2018
תאריך הגשה : 18/07/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח