פנייה מוקדמת מספר ב(1020)2018 לקבלת מידע לשכירת מבנה משרדים בירושלים

תאריך פרסום : 21/08/2018
תאריך הגשה : 10/10/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח