עדכון מאגר אחים ואחיות מוסמכים (יועצים) לשירותי ייעוץ ופיקוח על ביצוע מבחני הערכות תלות

מספר מכרז: מ(2004)2016
תאריך פרסום : 27/08/2018
תאריך הגשה : 14/11/2018 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 18/10/2018

המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על שינויים במכרז זה  כדלקמן:

  1. המועד האחרון למענה המוסד על שאלות ההבהרה נדחה ליום  שני, 29.10.2018.              
  2. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי, 14.11.2018 שעה 12.00. 


בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

    


מכרז מספר מ (2004) 2016 : עדכון מאגר אחים ואחיות מוסמכים (יועצים) לשירותי ייעוץ ופיקוח על ביצוע מבחני הערכות תלות

המוסד לביטוח לאומי מזמין בזאת אחים ואחיות מוסמכים בעלי תואר ראשון וניסיון בתחום הגריאטריה להיכלל במאגר של יועצים לניהול, ריכוז ופיקוח על מבחני הערכות תלות לזקנים.

המועמדים יידרשו לעבור הליכי מיון , כמפורט במסמכי המכרז, כדי להיכלל במאגר.

רשימת סניפי המוסד ושעות הייעוץ החסרות בסניפים השונים מפורטים במסמכי המכרז.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במאגר מופיע במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

אופן קבלת והגשת מסמכי המכרז:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ המכרז").  להורדת הסכם ההתקשרות - לחץ כאן.
  2. שאלות הבהרה למאגר ניתן לשלוח בדוא"ל shoshanarh@nioi.gov.il עד ליום חמישי, 4.10.2018. המוסד לביטוח לאומי לא יתייחס לשאלות שיוגשו לאחר מועד זה.
  3. תשובות לשאלות ההבהרה יועלו באופן מרוכז, ללא פירוט שם הפונה, לאתר האינטרנט של המוסד בכתובת www.btl.gov.il /דף הבית/מדור מכרזים עד ליום שני 22.10.2018.
  4. המועד האחרון להגשת הצעות למאגר- יום רביעי 7.11.2018 בשעה 12.00.
    ההצעות יוגשו ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' ויצמן 13, ירושלים, ארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו או מר תומס זביטשוילי.
  5. בראש השנה, יום כיפור וסוכות (כולל בחול המועד) המשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומי סגור ולא ניתן להגיש הצעות לתיבת המכרזים.
  6. את ההצעה יש להגיש בשני העתקים, במעטפה סגורה בגודל A4, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם של המציע. על המעטפה יש לציין: "מ(2004)2016 - הודעה פומבית בדבר עדכון מאגר היועצים למתן שירותי ייעוץ ופיקוח על ביצוע מבחני הערכות תלות".