פנייה מספר ב(1009)2017 - לקבלת הצעות לשכירת משרדים בלוד

תאריך פרסום : 03/03/2019
תאריך הגשה : 20/03/2019 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח