קול קורא למעריכים לביצוע מבחני הערכות תלות לזקנים

מספר מכרז: מ(2003)2016
תאריך פרסום : 01/12/2019
תאריך הגשה : 02/01/2020 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 22/12/2019

הודעה על שינויים במכרז מספר מ(2003) 2016: קול קורא לביצוע הערכות תלות

המוסד לביטוח לאומי מודיע על השינוי הבא במכרז הנ"ל:

 

המועד האחרון להגשת הצעות לקול קורא הינו יום חמישי, 2.1.2020.  

ביתר תנאי המכרז אין שינוי.

                       


   הליך מספר מ(2003)2016 : קול קורא למעריכים לביצוע מבחני הערכות תלות לזקנים

המוסד לביטוח לאומי פונה בזאת למעריכים: אח/ות מוסמך/ת, מרפא/ה בעיסוק או פיזיותרפיסט/ית, בעלי תעודת רישום ממשרד הבריאות בישראל, לקבל הצעות לבצע מבחני הערכות תלות לזקנים, בהתאם להערכת כמות מעריכים הנדרשת בכל סניף.

מדובר בעיקר בהערכות לצורך קביעת מידת התלות של הזקן בעזרת הזולת בפעולות היום-יום והצורך בהשגחה על הזקן, והן משמשות, בין היתר, לקביעת הזכאות של הזקן לגמלת סיעוד מהמוסד.

המוסד יחתום על הסכם עם המעריכים שייבחרו מכוח הליך זה לספק את השירותים. תוקף ההסכם יהיה עד ליום 30.6.22 בהתאם לתוקף המאגר המקורי. המוסד יהיה רשאי להאריך את תוקף המאגר המקורי עד לתקופה של 24 חודשים נוספים.

פירוט מלא של ההליך לבחירת מעריכים, מופיע באתר הביטוח הלאומי בראש עמוד זה ("קובץ המכרז").

אופן הגשת ההצעות:

  1. את טופסי הגשת הצעה ניתן להוריד מראש עמוד זה (קובץ המכרז") ללא תשלום.
  2. את הטפסים יש להגיש באמצעות דוא"ל agaf.siud@nioi.gov.il, תוך ציון שם ההליך ומספרו, שם המציע, כתובת דוא"ל, מספר טלפון להתקשרות, כתובת מדויקת ומיקוד בצירוף הנספחים והמסמכים הדרושים, קורות חיים עדכניים הכוללים פירוט הגדרות התפקיד ותעודות המעידות על השכלה. באחריות המציע לוודא כי הצעתו התקבלה.
  3. על המציע לציין לפי סדר עדיפות, באיזה סניפים מתוך רשימת סניפי המוסד שצוינו בקול קורא, הוא מעוניין לתת שירותי הערכת תלות.
  4. שאלות בכתב בנוגע לקול קורא זה ניתן לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני: agaf.siud@nioi.gov.il