בדיקת זכויות במוסדות וארגונים אחרים


לאנשים המקבלים קצבאות מהביטוח הלאומי יש זכויות גם במוסדות וארגונים נוספים, הנותנים להם הנחות והטבות כל זמן שהם מקבלים את קצבאות הביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי מעביר לקראת כל סוף חודש למוסדות והארגונים האלה רשימות של האנשים הזכאים להטבות.

לנוחותכם, וכדי שתוכלו למצות את זכויותיכם במלואן, אנו מביאים לכם כאן את המידע על ההטבות שמגיעות לכם מהגופים האלה.

חשוב שתדעו שהגופים הנותנים את ההטבות הם בלבד אחראים על מתן ההטבות, ולכן, אם אתם סבורים שאינכם מקבלים את ההטבה שאתם זכאים לה על פי המידע המובא כאן, או שיש לכם שאלות ובירורים – עליכם לפנות אל הגוף הנותן את ההטבה.


זכויות מקבלי אזרח ותיק במוסדות וארגונים אחרים

  • המשרד לאזרחים ותיקים
  • חברת "בזק"
  • חברת החשמל
  • משרד הבינוי והשיכון
  • משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
  • קופת חולים
  • רשות המים
  • רשות המיסים
  • רשות מקומית