הרשמה למפגש דיגיטלי


הרשמה למפגש : מפגש דיגיטלי בנושא זכויות והטבות למקבלי קצבת אזרח ותיק - ביוזמת סניף פ"ת


ההרשמה למפגש הסתיימה!