הרשמה למפגש


רישום לכנסי חשיפה בנושאים : דיור קהילתי, מפעלים מוגנים, תעסוקה בשוק הפתוח, יחידות להתפתחות הילד


ההרשמה הסתיימה!