הרשמה למפגש


רישום להרשמה לכנס חשיפה בנושא מענים ייחודיים לשורדי המסיבות וצעירים באזורי הלחימה בדרום שנחשפו לאירועי 7.10.2023


ההרשמה הסתיימה!