גובה הסיוע


גובה הסיוע ואחוז ההשתתפות ייקבעו לגבי כל פרויקט לגופו.