מי זכאי להגיש בקשה


לקרן יכול להגיש הצעה גוף:  גוף אקדמי, גוף עסקי הפועל עם או ללא מטרות רווח או עוסק מורשה  ובתנאי שהפעילות המוצעת תתרום לבטיחותם של עובדי ישראל ושלמגיש הבקשה יש את הידע והניסיון בנשוא הבקשה.