צור קשר


המוסד לביטוח לאומי, קרן מנוף, אגף הקרנות

שד' וייצמן 13,  ירושלים 91000010,

טל': 02-6709608, פקס: 02-6463081

כתובת דואר אלקטרוני: segevka@nioi.gov.il