תחומי סיוע


הקרן תומכת בארבעה סוגים שונים של פרויקטים:

 

  • פרויקט מחקר
  • פרויקט התערבות
  • פרויקט הסברה/הדרכה
  • פרויקט ניסוי מוצר