הסכמים לדוגמא


שימו לב, המסמכים הבאים מהווים טיוטה בלבד, והמוסד לביטוח לאומי רשאי על פי שיקוליו המקצועיים והבלעדיים לערוך בו שינויים מכל סוג. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לנוסח המצורף בזאת.

- שלד הסכם גוף מפעיל