בקשות סיוע ללא צורך בהגשת קול קורא, המוסד לביטוח לאומי
סיוע ברכישת מעלון לרכב:

קריטריונים לסיוע

טופס פנייה לקרן​