מי זכאי להגיש בקשה


הגופים הבאים זכאים להגיש בקשה:

  • ארגון ציבורי כמו רשות מקומית
  • מלכ"ר מוכר
  • עמותה בעלת אישור ניהול תקין
  • עמותה הפועלת לפחות שנתיים