קריטריונים כלליים למתן הסיוע


הקרן מקדמת רעיונות ויוזמות העונים לקריטריונים הבאים:  

  •  קיימת התחייבות להפעלה שוטפת והמשכיות של הפרויקט.
  •  קיימת התחייבות להשלמת מימון הסיוע (לפיתוח התשתיות). (הקרן תפעל לאיגום משאבים לפרויקט.)
  •  התוכניות זמינות ונגישות לכלל אוכלוסיית הקשישים המוגבלים באזור.
  •  עדיפות לתוכניות המבטיחות הישארות קשישים מוגבלים בקהילה.