עדיפויות כלליות


עדיפות לבחירת תוכניות תינתן על פי שיקולים מקצועיים המתייחסים ל: מספר הקשישים המוגבלים בקהילה, היצע השירותים בקהילה, מספר הקשישים במסגרת הקיימת, סיווג סוציו-כלכלי של היישוב, קבלת סיוע בעבר, ועמידה בדרישות הגופים המפקחים (משרדי ממשלה, רשויות כיבוי אש, פיקוד העורף), שכר בכירים.