הסכמים


שימו לב, המסמכים הבאים מהווים טיוטה בלבד, והמוסד לביטוח לאומי רשאי על פי שיקוליו המקצועיים ובלעדיים לערוך בו שינויים מכל סוג, והוא אינו מתחייב לנוסח המצ"ב.

טיוטת הסכם הצטיידות דיור קהילתי 

טיוטת הסכם בינוי - עמותה

טיוטת הסכם ציוד - עמותה

תבנית הסכם שיפוץ או בנייה- עמותה