גובה הסיוע


השתתפות במימון פרוייקטים ע"י הקרן יכולה להיות רב שנתית (עד שלוש שנים), כאשר המימון פוחת משנה לשנה.

בתקציב של עד שלוש שנים, גובה הבקשה בשנה השנייה לא יעלה על 90% מתקציב התכנית לשנה זו ובשנה השלישית הוא לא יעלה על 50% מתקציב התכנית לשנה זו.

גובה הסיוע של הקרן נקבע לפי שיקולים מקצועיים בהתאם לבדיקת סל השירותים של התכנית, היקף המשתתפים, ריבוי יישובים ועוד.

בדרך כלל הקרן שותפה במימון ההיבטים החדשניים בתכנית, החיוניים לפיתוחה והפצתה, כגון: מימון רכז הפרוייקט ו/או פונקציה אחרת שבלעדיה הפרוייקט לא יכול להתקיים, הוצאות פרסום ושיווק הפרוייקט, הוצאת כרזות וימי עיון, הוצאות חד פעמיות לטובת הפרוייקט.