הערכת פרויקטים


כל מפעל מיוחד הזוכה לתמיכת המוסד לביטוח לאומי מלווה במחקר, להערכת יעילותו והשפעתו של הפרויקט.
מחקרים אלה נערכים על ידי גורמי חוץ והם במימון ובאחריות המוסד לביטוח לאומי.

מחקרי ההערכה מסייעים לארגון או לעמותה לשפר ולשכלל את התוכנית. הערכה היא לעתים אמצעי לאחרים ללמוד מניסיונכם כאשר מנהלים פרויקט דומה.
ישנן מספר סוגי מחקרים: יש המודדים את התפוקות ויש המנתחים את התהליך. מחקר אופייני לליווי מפעלים מיוחדים הוא מחקר מסכם ומעצב. סוג הגישה שתיבחר תלויה באופי הפרויקט ובייעדיו. לאחר קבלת הצעות מפורטות לעריכת מחקר ממספר גורמי חוץ, ועדת מחקר של הביטוח הלאומי בוחרת אחת מהן לליווי הפרויקט. במהלך הפעלת הפרויקט אתם תהיו שותפים לעיצוב כלי מחקר וגם תתבקשו להיות אחראים לאיסוף המידע מהמשתתפים ולמסרו לחוקרים המלווים.