יעדי הקרן


  • לסייע לארגונים ולאנשי מקצוע לממש את חלומם/חזונם לרווחת האוכלוסייה.
  • ליצור הזדמנויות לחשיבה ולעשייה בשדה המקצועי, וכך לתרום לחברה להיות שוויונית יותר תוך מחויבות ואחריות, אמונה ואכפתיות.
  • לשפר שירותים, לחזק קהילות ולתרום בתחומי הידע, המידע והמשאבים לטובת החברה כולה.
הקרן מעוניינת לתמוך בפרויקטים חברתיים אשר מהווים מודל ראשוני שניתן להרחיבו ולהפיצו וכן בתכניות שניתן להתאימן לאוכלוסיות נוספות.
הקרן פועלת לפי תקנון הענקות לפי סעיף חוק 36 לחוק הביטוח לאומי. עיקר תשומת הלב מוקדשת לפיתוח מודלים חדשניים ולהטמעת תכניות שנוסו והוכתרו בהצלחה. פעילות הקרן מתמקדת גם באיתור הזדמנויות עם מערכות וארגונים קיימים ולתת מענים לקבוצות ייחודיות בהתאם לצורכיהן.
הקרן שואפת להגדיל את היקף פעילותה על ידי הרחבת מעגל היישובים והארגונים שיסתייעו בה וכן להגיע לפלחי האוכלוסייה המתקשה לצרוך שירותים חברתיים, זאת על ידי תיאום ועידוד שיתוף פעולה בין- ארגוני.
הכספים שנגבים מהמבוטחים חוזרים לקהילה לצורך פיתוח שירותי רווחה.